กรอบรูปผ้าไหมกุ้นขอบทองขนาด A4 8×10 6×8 5×7 4×6 3×5 3×3

สุรีย์ภรณ์ไหมไทย บริษัทแฮนด์เมด2000 โอทอปกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กรอบรูปผ้าไทย, กรอบรูปผ้าไหมพิมพ์โลโก้, กรอบรูปผ้าขาวม้า, กรอบรูปผ้าไหมครอบครัว, กรอบรูปผ้าไหมตั้งโต๊ะ,

กรอบรูปผ้าไหมกุ้นขอบทองขนาด A4 8×10 6×8 5×7 4×6 3×5 3×3

สุรีย์ภรณ์ไหมไทย บริษัทแฮนด์เมด2000 โอทอปกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กรอบรูปผ้าไทย, กรอบรูปผ้าไหมพิมพ์โลโก้,

ปกแฟ้มผ้าไหมดียังไง

  การมีปกแฟ้มเพื่อใช้สำหรับการหุ้มใบประกาศ, วุฒิบัตร, หนังสือ และอื่น ๆ จริงๆแล้วมีให้เลือกเยอะพอสมควร แต่ถ้าต้องการเลือกปกแฟ้มที่มีคุณภาพสูง