ปกแฟ้มผ้าไหมดียังไง

  การมีปกแฟ้มเพื่อใช้สำหรับการหุ้มใบประกาศ, วุฒิบัตร, หนังสือ และอื่น ๆ จริงๆแล้วมีให้เลือกเยอะพอสมควร แต่ถ้าต้องการเลือกปกแฟ้มที่มีคุณภาพสูง